Garantie en zekerheid

Het begrip ‘garantie’ is niet in de wet gedefinieerd. Indien iemand een garantie geeft op een product
wil dat zeggen dat hij ‘instaat’ voor zijn product. De garant, dat is degene die de garantie verleend,
kent een bepaalde kwaliteit aan zijn product toe en verklaart zich bereid om ten aanzien daarvan verplichtingen op zich te nemen. Door het verlenen van garantie neemt de garant een verplichting op zich om (in bepaalde gevallen) iets te doen ten behoeve van degene die garantie verkrijgt. Hij moet bepaalde verplichtingen nakomen indien de door hem verrichte prestatie niet beantwoord aan hetgeen waarvoor hij heeft verklaard te zullen instaan.

Proclaimer

Barry van Dam verwarming | sanitair | onderhoud is verantwoordelijk voor de informatie op deze website We werken er hard aan om de website zo actueel, toegankelijk en juist mogelijk te houden. Mocht u toch op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt het direct melden via info@barryvandam.nl

Werkt er iets niet goed?

Dan is er misschien een technische storing. Ook in dit geval, horen we graag wat er mis is zodat we het kunnen oplossen. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De eigenaar: de eigenaar van de website
Gebruik : alle denkbare handelingen
U: de gebruiker (bezoeker) van de website
De content: alle in de website aanwezige inhoud
2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.